WINNER

tour 2023

IPT WINNER TOUR 2023

ranking

tour 2023

Lorenzo Liverani

ADAPTIVE ATHLETE

LORENZO LIVERANI

POINTS

Alessandro Ossola

ADAPTIVE ATHLETE

Alessandro ossola

POINTS

Fabio Maraschio

ADAPTIVE ATHLETE

Fabio
maraschio

POINTS

Riccardo Cotilli

ADAPTIVE ATHLETE

riccardo
cotilli

POINTS

Eric Gonzales Paredes

ADAPTIVE ATHLETE

ERIC GONZALEZ PAREDES

POINTS

 Gabriele Trebeschi

ADAPTIVE ATHLETE

Gabriele trebeschi

POINTS

Enrico Rescaldina

ADAPTIVE ATHLETE

enrico rescaldina

POINTS

Giorgio Napoli

ADAPTIVE ATHLETE

GIORGIO
NAPOLI

POINTS

Edward Von Freyman

ADAPTIVE ATHLETE

EDWARD VON FREYMANn

POINTS

Carlos Radò

ADAPTIVE ATHLETE

carlos
radÓ

POINTS

Gennaro Vitale

ADAPTIVE ATHLETE

gennaro
vitale

POINTS

Matthias Cappelletti

ADAPTIVE ATHLETE

MATHIAS CAPPELLETTI

POINTS

Giuseppe Galliano

ADAPTIVE ATHLETE

GIUSEPPE GALLIANO

POINTS

Roberto Punzo

ADAPTIVE ATHLETE

ROBERTO
PUNZO

POINTS

Silvio Calice

ADAPTIVE ATHLETE

silvio
calice

POINTS

Gregory Leperdi

ADAPTIVE ATHLETE

gregory
leperdi

POINTS

Stanislav Ricci

ADAPTIVE ATHLETE

stanislav
ricci

POINTS

Giorgio Canù

ADAPTIVE ATHLETE

GIORGIO
CANù

POINTS

Gabriel Garcia Vilches

ADAPTIVE ATHLETE

GABRIEL
GARCIA VILCHES

POINTS

Marco Maggiore

ADAPTIVE ATHLETE

Marco
maggiore

POINTS

Filippo Scarpa

ADAPTIVE ATHLETE

FILIPPO
SCARPA

POINTS

David Palombo

ADAPTIVE ATHLETE

David
palombo

POINTS

Paolo Tontodonati

ADAPTIVE ATHLETE

paolo tontodonati

POINTS

Daniele Terenzi

ADAPTIVE ATHLETE

daniele
terenzi

POINTS

Andrea Vitali

ADAPTIVE ATHLETE

andrea
vitali

POINTS

Andrea Sgarlata

ADAPTIVE ATHLETE

ANDREA SGARLATA

POINTS

Calogero Sanfilippo

ADAPTIVE ATHLETE

CALOGERO SANFILIPPO

POINTS

Riccardo Tondi

ADAPTIVE ATHLETE

riccardo
tondi

POINTS

Marcos Cambronero

ADAPTIVE ATHLETE

Marcos Cambronero

POINTS

Rocco Lemma

ADAPTIVE ATHLETE

rocco
lemma

POINTS

Patrice Barattero

ADAPTIVE ATHLETE

patrice barattero

POINTS

Cedric Delmas

ADAPTIVE ATHLETE

CÉDRIC
DELMAS

POINTS

Luca Spadin

ADAPTIVE ATHLETE

Luca
Spadin

POINTS

Mirco Acquarelli

ADAPTIVE ATHLETE

mirco acquarelli

POINTS

Francesco Volse

ADAPTIVE ATHLETE

francesco volse

POINTS

Giuseppe Biancolini

ADAPTIVE ATHLETE

Giuseppe Biancolini

POINTS

Saverio Stanca

ADAPTIVE ATHLETE

SAVERIO
STANCA

POINTS

Moreno Marchetti

ADAPTIVE ATHLETE

moreno marchetti

POINTS

Salvatore Vasta

ADAPTIVE ATHLETE

Salvatore
Vasta

POINTS

Lionel Line

ADAPTIVE ATHLETE

Lionel
Liné

POINTS

Matthias Bergs

ADAPTIVE ATHLETE

Matthias
bergs

POINTS

Jacopo Geninazzi

ADAPTIVE ATHLETE

jacopo geninazzi

POINTS

Phone

Address

Centro Sportivo Robilant, Torino (To) Italy

Write us for info!